Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebom dzisiejszego rynku pracy.

Powstaliśmy z inicjatywy Lubelskich Cechów Rzemieślniczych. Swoją działalność prowadzimy od 2015 roku jednak rzemiosło towarzyszy nam od zawsze.

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy przygotowujące do egzaminów zawodowych – czeladniczych oraz mistrzowski w wielu poszukiwanych zawodach.

Swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Posiadamy mobilne komisje egzaminacyjne oraz wykwalifikowana kadrę trenerską.

Naszym celem jest wzmocnienie pozycji Rzemiosła, ale przede wszystkim umożliwienie zdobycia wiedzy oraz przydatnych kwalifikacji zawodowych.

Współpracujemy z organizacjami szkoleniowymi , fundacjami oraz Stowarzyszeniami.

Oferujemy Państwu:

    – Szereg szkoleń i kursów przygotowawczych

    – Przeprowadzenie egzaminów Mistrzowskich

    – Przeprowadzenie egzaminów Czeladniczych

    – Przeprowadzenie testów sprawdzających kwalifikacje zawodowe

* ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych).

Posiadamy możliwość dofinansowania części opłat egzaminacyjnych.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa Czeladniczego / Dyplomu Mistrzowskiego / Zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, potwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ważnego na terenie Unii Europejskiej.

Jesteśmy członkiem inicjatywy Klastrowej pn. Akademia Rzemiosła Polskiego.

W pełni dostosowujemy się do Państwa wytycznych w zakresie terminów oraz miejsca, w którym odbywa się egzamin.

Organizujemy egzaminy dla zawodów rzemieślniczych zarówno z zakresu szkolnego jak też poza szkolnego.

Prowadzimy komórkę doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Dodatkowo pragniemy zaproponować Państwu współpracę w zakresie przyjmowania Państwa uczniów na praktyki zawodowe i staże w zakładach rzemieślniczych , które zrzesza nasza organizacja.

Zaznaczmy, że w chwili obecnej jest to około 500 ofert od przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego.

SZKOLENIA

Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową.  Pomagamy podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe uprawnienia oraz umiejętności.

Od początku swojej działalności ściśle współpracujemy zarówno z instytucjami naukowo – technicznymi, jak i wiodącymi firmami. Kadrę nauczycielską stanowi grono znakomitych dydaktyków i fachowców o praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ciągle poszerzamy zarówno swoją ofertę szkoleniową jak i zaplecze techniczne niezbędne do efektywnej nauki.

Nasze kursy i szkolenia skupiają się na praktycznej nauce zawodu i nabyciu umiejętności, których wymagają pracodawcy.

Uczestnicy szkoleń uzyskują zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej świadectwo ukończenia  kursu kwalifikacyjnego, a w ramach kursów przeprowadzamy egzaminy zawodowe.

Na podstawie zdobytego doświadczenia oraz analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę szkoleń i kursów zawodowych.

Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zarówno kursów grupowych jak też indywidualnych dostosowując naszą ofertę do indywidualnych potrzeb.

                                                                                                                                    Zapraszamy do współpracy

Zespół IRL

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od 16 stycznia 2024 r.

  • Egzamin czeladniczy – 969,46 zł
  • Egzamin mistrzowski – 1938,94 zł
  • Egzamin sprawdzający – 346,23 zł

Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny od stycznia 2024 roku realizuje projekt pn. „Uczeń przyszłości” w ramach naboru FELU.10.03-IZ.00-001/23 wspólfinansowany ze środków EFS+

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną oraz wzrost poziomu kompetencji kluczowych  i wykształcenie właściwych postaw u 60 uczniów w okresie do 31.12.2024 r.

Cel główny bezpośrednio koresponduje z celami szczegółowymi RPOWL 2021-27

Budżet projektu wynosi 237 650,00 zł